Redakční rada

Nabídka akcí

Dyčka Lukáš

Mgr. Lukáš Dyčka, Ph.D., v roce 2018 získal titul Ph.D. na FSS MU v Brně. Od roku 2013 do roku 2018 působil na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. V letech 2014-2016 pracoval postupně jako poradce náměstka ministra obrany pro legislativu, poradce ministra obrany a poradce náměstka ministra obrany pro řízení SOPS. V roce 2017 získal Eisenhower Fellowship na NATO Defence College v Římě. Od roku 2018 mimojiné přednáší na Baltic Defence College. Specializuje se především na výzkum obranné politiky a ozbrojených konfliktů. K těmto tématům vystupuje v médiích.

12/11/2020