Hodný Jiří

Mgr. Jiří Hodný, nar. 1965, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (sociologie), 1990-2004 působil na Vojenské akademii v Brně, po zániku VA pracoval jeden rok na Právnické fakultě MU. Od r. 2005 působí na Univerzitě obrany, v současné době na katedře sociálních věd a práva Fakulty ekonomiky a managementu UO. Absolvoval studium psychologických operací v John F. Kennedy Special Warfare Center and School v USA a kurz psychologických operací ve škole NATO v Oberammergau v SRN. V současné době se zabývá problematikou médií v ozbrojených konfliktech, psychologických operací a prováděním sociologických výzkumů pro potřeby AČR. Je jedním ze spoluautorů knihy The European Cadet: Professional Socialisation in Military Academies (Nomos Verlagsgesselschaft, 1998), mj. publikoval v britském časopise The Journal of Slavic Military Studies, kde je současně členem redakční rady.

30/01/2009