Redakční rada

Nabídka akcí

Saliger Radomír

Radomír Saliger, Ph.D. (pplk. v.z.), nar. 1958, VVŠ-PV ve Vyškově, VVPŠ v Bratislavě a PedF UP v Olomouci. Ve vojenském školství působí od roku 1990. Na VVŠ-PV ve Vyškově pracoval na pozici asistenta, vedoucího skupiny sociálních věd a pověřeného zástupce vedoucího katedry sociálních věd a personalistiky. Je členem České pedagogické společnosti, Evropské asociace pro bezpečnost, České asociace pedagogického výzkumu. Od roku 2004 pracuje na pozici vedoucího skupiny sociálních věd na katedře sociálních věd a práva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Kromě pedagogické činnosti se podílí na realizaci sociologických výzkumů pro potřeby AČR.

30/01/2009