Redakční rada

Nabídka akcí

Božek František

Prof. Ing. František Božek, CSc., nar. 1950, VŠCHT Pardubice, pracoval ve Výzkumném ústavu makromolekulární chemie v Brně, 1979-2004 zaměstnán na VVŠ PV Vyškov, v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru ochrana vojsk a obyvatelstva. Po transformaci vojenského školství je od roku 2004 zaměstnancem Univerzity obrany a od roku 2005 také MZLU v Brně. Věnuje se problematice environmentální bezpečnosti, s orientací na odpadové hospodářství, proaktivní nástroje environmentální politiky a management rizik. Výsledky vědecké práce publikuje v tuzemsku i zahraničí. Je členem vědeckých a oborových rad, řady zahraničních odborných a vědeckých společností, pracovních skupin NATO/ETWG, NATO/EPWG a účastníkem pilotních studií NATO a U.S. EPA.

25/05/2009