Redakční rada

Nabídka akcí

Danics Štefan

Doc. Ing. Štefan Danics, Ph.D. (mjr. v zál.), nar. 1962, VA Bratislava (1984), dále absolvoval v roce 2007 Vysokou školu finanční a správní, kde získal titul inženýr. Po roce 1992 začal vyučovat na VA v Brně, kde působil jako vedoucí skupiny politologie. Od roku 1995 působí na Policejní akademii ČR v Praze, kde garantuje výuku politologie. Specializuje se na problematiku politického radikalismu, extremismu, terorismu a náboženského fundamentalismu. Publikuje v časopise Low Intensity Conflict & Law Enforcement. Je členem České společnosti pro politické vědy" a v neposlední řadě zpracovává pro Grantovou agenturu ČR posudky o udělení grantu týkající se extremismu a politického radikalismu.

25/05/2009