Redakční rada

Nabídka akcí

Skaličan Zdeněk

Plukovník doc. Ing. Zdeněk Skaličan, CSc., narozen 1960, VVŠ PV Vyškov (1983), vědecká příprava (1994). V r. 2000 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem na VVŠ PV ve Vyškově v oboru ochrana vojska a obyvatelstva. Prošel funkcí velitele čety na vysoké škole. V roce 1985 byl přijat na místo asistenta na katedře chemického vojska a speciální chemie VVŠ PV. Postupně prošel funkcemi asistenta, staršího učitele, vedoucího skupiny, zástupce vedoucího katedry chemického vojska na VVŠ PV Vyškov a zástupce ředitele Ústavu OPZHN Univerzity obrany Brno. V současnosti je zařazen na systemizované místo ředitele Ústavu OPZHN. Jeho pedagogická a vědecká specializace je zaměřena do oblasti detekce vojensky významných toxických sloučenin, dekontaminace a do oblasti použití jednotek a útvarů chemického vojska.

12/05/2015