Redakční rada

Nabídka akcí

Tuček Leoš

PaedMgr. et ThMgr. Leoš Tuček, nar. 1966, PedF UHK Hradec Králové (1990), HTF UK v Praze (1990-1996), studijní pobyt Institut Bourghiba des Langues Vivantes, Tunis, Tunisko (2001). Po roce 1990 externě vyučoval na katedře českého jazyka a literatury. Od roku 2003 vyučuje na FZŠ při PedF UK a jako externista na Policejní akademii ČR, kde je rovněž doktorandem. Specializuje se na problematiku politického islámu, vztah náboženství a násilí, dynamiku sociální změny v blízkovýchodních a severoafrických státech a na problematiku islámu v EU. Publikuje v periodiku PA ČR. Člen České společnosti pro religionistiku.

25/05/2009