Redakční rada

Nabídka akcí

Koláčková Ludmila

Mgr. Ludmila Koláčková, nar. 1966, absolventka Filozofické fakulty UJEP v Brně, obor český jazyk-dějepis a Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor anglický jazyk. Působila jako učitelka na základní a střední škole, od roku 1997 dosud působí jako VŠ učitelka v rezortu obrany. Absolvovala několik metodických kurzů se zaměřením na výuku angličtiny (USA, Velká Británie, Chorvatsko). Ve výzkumné činnosti řeší úkoly vztahující se ke zvýšení efektivnosti výuky cizích jazyků při přípravě budoucích vojenských profesionálů-studentů Univerzity obrany.

10/07/2009