Redakční rada

Nabídka akcí

Složilová Eva

PhDr. Eva Složilová, MA, nar. 1962, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor překladatelství a tlumočnictví v kombinaci angličtina a arabština. Od r. 1987 civilní zaměstnanec VA v Brně (dnešní Univerzita obrany), kde nejdříve pracovala jako tlumočnice a překladatelka, poté vyučovala arabštinu a angličtinu a v letech 2002–2003 byla vedoucí národního testovacího týmu zodpovědného za testování angličtiny podle normy STANAG 6001 v AČR. V současné době odborná asistentka na katedře jazyků Fakulty vojenských technologií UO se zaměřením na výuku a testování angličtiny. V roce 2004 absolvovala postgraduální studium na Lancasterské univerzitě (Velká Británie) v oboru jazykové testování (MA in Language Testing).

10/07/2009