Šuhaj Miroslav

Plk. Ing. Miroslav Šuhaj, Ph.D., nar. 1957, VVŠ PV Vyškov, prošel různými velitelskými funkcemi, zpravodajský náčelník štábu pluku. 1986-1994 vyučoval na katedře vojenského průzkumu a zahraničních armád VVŠ PV ve Vyškově. od r. 1994 sloužil v operativních a vedoucích funkcích Vojenského obranného zpravodajství (VOZ). Od r. 1997 působil ve funkci zástupce ředitele odboru VOZ v Praze, kde se v rámci příprav vstupu ČR do NATO podílel na rozvíjení odborných kontaktů s aliančními zpravodajskými a bezpečnostními službami. V tomto úsilí pokračoval i později, když byl v roce 2000 vyslán na Úřad národního vojenského představitele ČR při Vrchním velitelství spojeneckých ozbrojených sil v Evropě (SHAPE) v Belgii. Po návratu do ČR v roce 2003 působil ve funkcích vedoucího oddělení a ředitele odboru VOZ. V září 2005 převzal řízení katedry vojenského managementu a taktiky na Univerzitě obrany a dne 1. února 2006 jej rektor UO jmenoval na návrh akademického senátu FEM do funkce děkana Fakulty ekonomiky a managementu UO.

10/07/2009

Články: