Redakční rada

Nabídka akcí

Janošec Josef

Doc. Ing. Josef Janošec, CSc., nar. 1951, VA Brno (geodézie a kartografie). Vykonával řadu odborných funkcí, zastával funkci vedoucího odboru systému řízení vědy, techniky, prognózování a výzkumu Institutu pro strategická studia. Od r. 1993 náměstkem ředitele IVOU, poté ředitelem odboru vojenského umění Ústavu obranných studií AČR. Byl pracovníkem odd. vědy odboru správy majetku MO, ředitelem Ústavu strategických studií Vojenské Akademie v Brně, od 2006 ředitelem Výzkumného centra bezpečnosti, Brno, od 1. 11. 2007 jmenován ředitelem Institutu ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Předseda redakční rady vědeckého recenzovaného časopisu The Science for Population Protection.

23/11/2009