Redakční rada

Nabídka akcí

Průcha Jaroslav

Pplk. Ing. Jaroslav Průcha, nar. 1960, absolvent Vysokého učení technického v Brně (1985), ISOOC - Netherlands Defense Academy (1997), NATO Defense College v Římě (2002). Účastník mise SFOR (2000), EUFOR Chad/RCA od 2007 do současnosti. Pracoval na velitelství 2. as a později na Velitelství pozemních sil v Olomouci jako náčelník oddělení zahraničních vztahů. V období 2003-2006 působil na NATO Defense College jako faculty advisora vedoucí národního zastoupení. Nyní působí na Univerzitě obrany v Brně, Ústavu operačně taktických studií jako náčelník skupiny mechanizovaného vojska od roku 2006. V roce 2007 zahájil externí doktorandské studium. Zabývá se operačním použitím vojsk, především EU Battle Groups a obchodováním s lidmi při vojenských operacích.

23/05/2008