Redakční rada

Nabídka akcí

Pavlát Jiří

Pplk. PhDr. Ing. Jiří Pavlát, nar. 1960, vystudoval VA v Brně, 1984-1995 působil ve velitelských a technických funkcích v AČR. Po absolutoriu studia jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého Olomouc pracoval jako psycholog a interní auditor oblasti lidských zdrojů v Třineckých železárnách,a.s. Třinec, dále jako klinický psycholog. Od r. 2002 pracoval v Expertním centru vojskové psychologie v Praze a od roku 2003 jako vedoucí oddělení na Ředitelství personální podpory. Absolvoval řadu výcvikových a vzdělávacích aktivit, studuje doktorské studium v oboru psychologie práce a postgraduální studium dopravní psychologie na Univerzitě Palackého Olomouc. V současné době se zabývá výzkumnými aktivitami v oblasti psychické zátěže vojáků, psychologickým poradenstvím a diagnostikou.

23/11/2009