Redakční rada

Nabídka akcí

Zahradníček Pavel

kpt. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, narozen v roce 1982. Absolvent VVŠ PV ve Vyškově obor velitel průzkumných jednotek-manažer (Bc.) a následně UO Brno v témže studijním oboru (Ing.). V současnosti student kombinovaného doktorského studijního programu v oboru vojenský management na UO v Brně. V letech 2004–2008 velitel mechanizované a průzkumné čety u 72. mpr v Přáslavicích, v letech 2008–2013 náčelník zpravodajské skupiny u 74. lehkého motorizovaného praporu, 2013–1014 zástupce velitele pěší roty a od roku 2014 velitel pěší roty u 74. Lehkého motorizovaného praporu. Absolvoval zahraniční mise EUFOR v Bosně na pozici velitele čety, KFOR v Kosovu na pozici velitele průzkumné skupiny a OMLT ISAF Wardak v Afghánistánu jako velitel mentorovacího týmu. Sférou jeho profesního zájmu je příprava a použití bojových jednotek v soudobých a budoucích operacích.

12/12/2016