Redakční rada

Nabídka akcí

Klausová Eva

Ing. Eva Klausová, nar. 1970, vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, fakultu provozně ekonomickou. Pedagogické vzdělání získala na Vojenské akademii v Brně v rámci doplňujícího studia. V armádě pracuje od roku 2003 jako učitel jazyků (Ústav jazykové přípravy ŘeVD ve Vyškově).

31/01/2008