Redakční rada

Nabídka akcí

Baláž Július

PhDr. Július Baláž, CSc., nar. 1959, v roce 1982 absolvoval FF UK v Praze, obor historie. Od roku 1990 pracovník Vojenského historického archivu v Praze. V roce  1991 ukončil externí aspiranturu obhajobou dizertační práce na FF UK v Praze. Specializoval se na národnostní problematiku v Československu. Ve Vojenském historickém archivu se specializuje na období druhé světové války a druhého československého odboje. Od roku 1996 zastává funkci ředitele Vojenského historického archivu.

31/01/2008

Články: