Redakční rada

Nabídka akcí

Rovenský Dušan

Prap. Dušan Rovenský, nar. 1977, je v činné službě od roku 1996. Prošel základními výkonnými (starší průzkumník), velitelskými (velitel družstva, velitel čety) a štábními (pracovník štábu na stupni prapor, brigáda, operační velitelství) funkcemi. V roce 2003-2004 absolvoval U.S. Army Sergeants Major Academy ve Fort Bliss. V roce 2002 se zúčastnil zahraniční operace v Kuvajtu a v roce 2006 v Iráku. V současné době působí ve funkci vrchního praporčíka velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi.

23/05/2008