Krčílek Pavel

Pavel Krčílek, nar. 1976, student posledního ročníku bakalářského programu Policejní akademie České republiky, obor krizový management. Od minulého roku také studentem bakalářského programu Masarykovy univerzity v Brně, oborů mezinárodní vztahy a evropská studia. Zajímá se o region západní Evropy, zejména Nizozemí, se zaměřením na problematiku radikalizace, terorismu a radikálního islámu. Spolupracuje se Střediskem bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES FSV UK) Praha a odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR.

10/07/2008