Redakční rada

Nabídka akcí

Stodolová Jana

Mgr. Jana Stodolová, nar. 1965, UJEP v Brně, ruština, angličtina, dějepis. Učila na Státní jazykové škole v Praze, na soukromém gymnáziu v Brně. V září 1996 nastoupila na IJP na Vojenské akademii v Brně a od té doby působí v rezortu MO jako vysokoškolská učitelka anglického jazyka. Absolvovala dva kurzy v USA zaměřené na metodiku výuky anglického jazyka a řadu kurzů zaměřených na vojenskou terminologii. Účastnila se také mnoha kurzů a seminářů organizovaných British Council. Podílela se na tvorbě několika vojenských terminologických slovníků, samostatně vydala Anglicko-český slovníček ke Command English, VA Brno 2000, a Základy anglické terminologie pozemních sil, AVIS, Praha 2001, Základy anglické vojenské terminologie do kapsy, AVIS, Praha 2005. Společně s PhDr. Bušinovou vydala interaktivní CD ROM s názvem Interaktivní cvičení z anglického jazyka pro úrovně STANAG 6001 SLP 2 a 2+, CJP, UO Brno 2007.

10/07/2008