Redakční rada

Nabídka akcí

Štofko Hubert

Ing. Hubert Štofko (pplk. v.z.), nar. 1955, je absolventem VVŠ PV ve Vyškově. V letech 1980 až 1983 působil ve funkci velitele čety. Od roku 1983 do 2005 působil jako pedagog na VVŠ PV v oboru konstrukce zbraní a jejich použití. Byl členem týmů řešících vývoj a zavádění střeleckých trenažérů pro výcvik ve střelbě z ručních zbraní do AČR. Nyní pracuje jako odborný asistent na katedře vojenského managementu a taktiky Fakulty ekonomiky a managementu UO Brno.

10/07/2008 

Články: