Redakční rada

Nabídka akcí

Mazánek František

Prof. Ing. František Mazánek, CSc.,(plk. v. z.) nar. 1947, absolvent VVU-OJ ve Vyškově. V roce 1977 absolvoval VA v Brně obor velitelsko-štábní vševojskový. Po dvou letech velení četě začal působit jako pedagog na 1. fakultě VA Brno, později na VVŠ PV ve Vyškově v oboru konstrukce zbraní a zbraňových systémů a jejich použití. Tři roky byl proděkanem a šest let děkanem Fakulty řízení vojenských systémů ve VVŠ PV ve Vyškově. V roce 1987 obhájil dizertační práci a získal titul CSc. Habilitoval v roce 1991 a v roce 1999 byl jmenován profesorem. Věnoval se především simulační a trenažérové technice. 20 let se zúčastňoval cvičení u vojsk na funkci zástupce velitele tankového pluku a později jako zástupce velitele operačního oddělení tankové divize.V současné době působí na katedře vojenského managementu a taktiky UO Brno.

10/07/2008

Články: