Redakční rada

Nabídka akcí

Novotný Radomil

Pplk. Ing. Radomil Novotný, nar. 1956, absolvent Vysoké vojenské školy týlového a technického zabezpečení v Žilině, obor proviantní zabezpečení, zahraniční stáž ve SRN u IV. administrativní správy ve Wiesbadenu (1995). Byl velitelem čety, náčelníkem ročníku školních jednotek fakulty týlového a technického zabezpečení VVŠ PV ve Vyškově, náčelník proviantní služby motostřeleckého pluku v Boru u Tachova. Od roku 1988 do současnosti pracuje ve vojenském školství. Zastával funkce asistenta katedry proviantního zabezpečení, odborného asistenta katedry společného stravování a vedoucího skupiny katedry ekonomiky a hygieny výživy na VVŠ PV Vyškov. V současnosti zastává funkci vedoucího skupiny katedry materiálu a služeb UO v Brně. Podílí se na řešení výzkumného záměru FEM - Ekonomické aspekty procesu výstavby profesionální AČR, dílčí část Materiál a služby, dílčí úkol Reforma systému stravování a zásobování AČR potravinami. Je členem týmu pro zpracování odborných předpisů pro oblast proviantního zabezpečení a pracuje jako člen akademického senátu Fakulty ekonomiky a managementu.

10/07/2008

Články: