Redakční rada

Nabídka akcí

Navrátil Josef

Ing. Josef Navrátil, CSc. nar. 1953, VŠCHT Pardubice, v roce 1991 obhájil dizertační práci na VVŠ PV Vyškov v oblasti zastíracích aerodisperzí. Od roku 1998 pověřen vedením katedry ochrany obyvatelstva na Univerzitě obrany. Je členem společnosti Society for Risk Analysis in Europe/SRA-E, ČVTS a jiných odborných komisí a oborové rady ochrany vojsk a obyvatelstva. Je autorem více jak 120 vědeckých a odborných publikací, konferenčních vystoupení, výzkumných, technických zpráv, expertíz a posudků. Specializuje v ochraně životního prostředí a obyvatel na diagnostiku škodlivin v jednotlivých složkách prostředí, na možné interakce 188 nebezpečných látek uniklých či vzniklých při provozních haváriích nebo živelních pohromách.

21/11/2008