Redakční rada

Nabídka akcí

Růžička František

Pplk. Ing. František Růžička, nar. 1966, VA v Brně, obor automobilní-tankový, po škole působil jako náčelník automobilové a tankové služby, poté se specializoval na výcvik řidičů po úroveň mechanizovaná brigáda. Od roku 2000 na GŠ, na sekci plánování sil MO a předchůdcích této sekce. Od počátku se podílel na zavedení střednědobého plánování v rezortu MO, je spoluautorem architektury software pro sběr vstupních údajů a optimalizace střednědobého plánování. V současné době působí ve funkci zástupce vedoucího oddělení programových analýz a podpor y procesu plánování.

21/11/2008