Redakční rada

Nabídka akcí

Halaška Jiří

Ing. Jiří Halaška, Ph.D. (genmjr. v záloze), narozen 1956. Většinu svého profesního života prožil v armádě při výkonu řady velitelských funkcí se zodpovědností za operační a krizové plánování. Byl zodpovědný za komplexní plánování a provádění zahra- ničních operací naší armády, přímo se podílel na řízení krizové operace AČR při povodních v roce 2002 a 2009. V současné době působí jako proděkan na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně, kde vyučuje předměty krizového a bezpečnostního managementu. Je koordinátorem řady projektů praktického krizového výcviku. Ve své publikační činnosti se zabývá aktuálními problémy a dalším rozvojem krizového řízeni v ČR. Jeho motto zní: V krizových situacích štěstí obvykle přeje připraveným.

01/12/2015