Redakční rada

Nabídka akcí

Miklošík František

Prof. Ing. František Miklošík, DrSc., (plk. v.v.). Nar. 1932, vojensko-odbornou kariéru zahájil jako elév Vojenského zeměpisného ústavu v Praze v roce 1948. Absolvoval školu důstojníků pěchoty v záloze v Košicích a pak pracoval ve Vojenském kar tograf ickém ústavu v Banské Bystrici. Po absolvování oboru geodézie a kartografie na VTA v Brně v roce 1958 působil na různých funkcích ve Vojenském topograf ickém ústavu v Dobrušce, na topograf ickém oddělení GŠ v Praze a ve Výzkumném ústavu 401 v Praze. Od roku 1970 učil na VA v Brně, od 1. 9. 2004 je v důchodu, externě vyučuje a vede doktorandy na Univerzitě obrany v Brně. Přednáší kartograf ii rovněž na Masarykově univerzitě v Brně, kde je veden jako emeritní profesor.

26/01/2007