Redakční rada

Nabídka akcí

Ptáček Bohumil

PhDr. Mgr. Bohumil Ptáček, nar. 1945, Univerzita obrany Brno. Do r. 1991 pracoval v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých, poté ve funkci psychologa a vysokoškolského učitele ve Vojenské vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově. Po reorganizaci VVŠ PV Vyškov a VA Brno pracuje jako vědecký pracovník a vysokoškolský učitel na katedře sociálních věd a práva katedry FEM UO Brno. Dosavadní publikační činnost byla realizována v rámci uvedených škol a směřovala hlavně na podporu pedagogické činnosti v oblasti psychologie práce, psychologie zátěžových situací a prevence sociálně nežádoucích jevů.

26/01/2007

Články: