Redakční rada

Nabídka akcí

Mužíková Gabriela

Mgr. Gabriela Mužíková, nar. 1978, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo a právní věda, v roce 2001 působila jako pedagog na Právní akademii a Vyšší odborné škole právní v Liberci v oboru právo a personální řízení. Od roku 2002 do roku 2003 vykonávala funkci vyššího staršího důstojníka-specialisty sekce perspektivního plánování GŠ. Od roku 2004 správní rada sekce personální MO.

26/01/2007

Články: