Redakční rada

Nabídka akcí

Brechta Bohumil

Doc. Ing. Bohumil Brechta, CSc. (plk. v.z.), nar. 1948, je absolventem 1. F VA Brno, obor velitelsko-organizátorský vševojskový. V letech 1971-1973 působil ve funkci velitele roty a náčelníka štábu praporu. V období 1973-1977 studoval na VAAZ Brno obor vojenské počítače. Poté pracoval na výpočetním středisku generálního štábu. Od roku 1979 působil na VAAZ jako pedagogický pracovník v oboru automatizace velení, v roce 1981 obhájil disertační práci a získal titul CSc., v roce 1989 byl jmenován docentem v oboru teorie velení. Byl členem týmů řešících úlohy automatizace velení vojskům v armádě České republiky. V letech 1995-2003 pracoval v nadnárodní společnosti jako specialista pro bezpečnost informací. Nyní se znovu věnuje pedagogické činnosti jako odborný asistent na katedře vojenského managementu a taktiky UO Brno.

26/01/2007