Redakční rada

Nabídka akcí

Fojtík Oldřich

Ing. Oldřich Fojtík, nar. 1950, VF VŠD Žilina, od r. 1973 prošel řadou funkcí ve vědecko-výzkumné základně rezor tu obrany. Pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník a vedoucí pracovník v oblastech rozvoje prostředků pro manipulaci s materiálem a kontejnerizace. Od roku 2003 pracuje u VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov v oblasti vojenské standardizace techniky pozemních sil a rozvoje prostředků kolektivní ochrany.

26/01/2007