Redakční rada

Nabídka akcí

Živčák Štefan

Pplk. Bc. Štefan Živčák, nar. 1965, VPA KG Bratislava, v r. 2007 zakončil bakalářské studium na VŠPSV v Kolíně. Od r. 1991 vykonával základní a střední velitelské a štábní funkce u vojenského záchranného útvaru v Kutné Hoře, má bohaté zkušenosti s řízením vojenských jednotek nasazovaných v krizových situacích. V roce 1999 se v USA účastnil brigádního cvičení 3. brigády 49. obrněné divize Národní gardy Texas, jejíž je čestným příslušníkem. 2001-2002 působil při vojenské mírové misi SFOR II v jednotce CIMIC, během jednání summitu NATO v Praze (2002) velel vojensko-policejnímu pořádkovému uskupení při ochraně pražského Kongresového centra. Od r. 2003 pracuje na odd. služby vojsk a právní podpory SRDS-OS MO. Dlouhodobě se zabývá problematikou bezpečnosti v procesu globalizace.

26/01/2007