Redakční rada

Nabídka akcí

Jindřich Jan

Jan Jindř ich,nar. 1983, od roku 2004 studuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy obor mezinárodní a teritoriální studia, toho času ve třetím ročníku. O problematiku vojenství se zajímá již několik let, stejně
tak jako o problematiku vývoje postsovětského prostoru. Spolupracuje s z Centrem pro sociální a ekonomické strategie (CESES) FSV UK Praha.

21/05/2007