Redakční rada

Nabídka akcí

Šotová Olga

Npor. Mgr. Olga Šotová, nar. 1978, psychologie - FF UK Praha (1996-2001), český jazyk - PF ZČU Plzeň (1996-2001), analytická psychoterapie - Pražská psychoterapeutická fakulta Praha (1998-2001), Hlubinně dynamický psychoterapeutický výcvik (1998-2003). Vojsková psycholožka 4. brigády rychlého nasazení, Žatec. V roce 2003 a 2005 se účastnila jako psycholog 3. a 7. praporu KFOR. V současné době doktorandské studium sociální psychologie na FF Praha.

21/05/2007