Redakční rada

Nabídka akcí

Musil Petr

Pplk. Ing. Petr Musil, nar. 1972, VVŠ PV Vyškov, obor f inanční činnost a f inanční podnikání. Od roku 1996 zastával funkci zástupce vedoucího oddělení Vojenského finančního úřadu 642 Praha. 1998-2001 náčelník oddělení dílčích rozpočtů přejmenované následně na Středisko dílčích rozpočtů AČR. V letech 2001-2003 příslušníkem sekce personální GŠ, náčelník ekonomického oddělení. Nyní je vedoucím skupiny řízení finančních zdrojů, katedry ekonomie, Fakulty ekonomiky a managementu, Univerzity obrany v Brně.

21/05/2007