Redakční rada

Nabídka akcí

Cibulka Dalibor

Mgr. Dalibor Cibulka, nar. 1976, po absolvování jazykové školy Travel 2002 v Brně vystudoval pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, anglický jazyk a literatura – tělesná výchova, učitelství pro střední školy. Během studia pracoval tři měsíce v USA jako profesionální vodní záchranář Amerického červeného kříže. Po ukončení studia působil jako učitel anglického jazyka na vojenské střední škole (2000), základní škole (2001) a střední zdravotnické škole (2002-2004) ve Vyškově. Od roku 2004 pracuje na Ústavu jazykové přípravy AČR ve Vyškově, kde v současné době zastává funkci zástupce ředitele odboru metodiky a testování anglického jazyka.

21/05/2007