Redakční rada

Nabídka akcí

Szymonik Andrzej

Brig. gen. dr. Ing. Andrzej Szymonik, nar. 1952, Vysoká důstojnická škola spojovacích vojsk v Zegrzu, 1980-1983 studoval na Vojenské spojovací akademii v Sankt Peterburgu. Po návratu do Polska zastával funkce velitel praporu, náčelník štábu pluku, zástupce velitele 15. brigády podpory a velení v Sieradzu a v letech 1998-2004 této brigádě velel. Při výkonu služby u brigády zahájil a ukončil postgraduální studium z informatiky na Vysokém učení technickém na fakultě technické fyziky a aplikované matematiky v Lodži, v r. 2001 obhájil doktorskou práci na Vysokém učení technickém v Čenstochovské. 1998-2006 vykonával funkci zástupce velitele posádky ve Varšavě, v r. 2005 ukončil postgraduální studium v oblasti ekonomické bezpečnosti státu na Akademii národní obrany ve Varšavě. O roku 2006 pracuje na polském ministerstvu národní obrany, ve funkci ředitele odboru vědy a vojenského školství.

20/07/2007