Redakční rada

Nabídka akcí

Kostelník Václav

Ing. Václav Kostelník, CSc., (plk. v zál.) nar. 1953, VVVTŠ Martin, postgraduální studium VA Brno, 1988 obhajoba dizertační práce ve vědním oboru operační a bojové použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení. Doplňující vzdělání: 1998 kurz pro přípravu osob ve strukturách NATO; 2002 Správa státního majetku u Bankovního institutu VŠ; 2005 Universální vzdělávací blok u Institutu stání správy Úřadu vlády ČR; 2006-2007 Základy práva pro veřejnou správu na Právnické fakultě UK. Vykonával řadu velitelských, technických a odborných funkcí v ženijním technickém učilišti, na stupni útvar, ženijní svazek a opravárenská základna. V letech 1991 až 2000 náčelník Ústřední ženijní základny, 2000 až 2002 vedoucí oddělení Úřadu ekonomické kontroly MO. Od roku 2003 pracuje jako vedoucí oddělení movitého majetku odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem SE MO.

20/07/2007