Redakční rada

Nabídka akcí

Ručka Josef

Mjr. Ing. Josef Ručka, Ph.D., nar. 1963, v roce 1986 ukončil studium na Vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově. Vykonával různé velitelské a štábní funkce u jednotek a útvarů mechanizovaného vojska. Působil na oddělení krizového řízení OS GŠ AČR. V roce 2005 ukončil doktorské studium ve studijním oboru řízení obrany státu na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. Nyní pracuje u Správy doktrín ŘeVD ve Vyškově, kde se zabývá zpracováváním doktrín, předpisů a pomůcek, včetně programů přípravy výcviku jednotek AČR. Publikuje o problematice mírových operací, přípravě a použití jednotek v operacích AČR.

20/07/2007