Redakční rada

Nabídka akcí

Vlkovský Jan

Mgr. Jan Vlkovský, nar. 1975, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor politologie - evropská studia (2000), stipendijní studium na Miami University v USA (1997). Po ukončení studií absolvoval Diplomatickou akademii MZV ČR (2001), v jejímž průběhu působil jako nižší diplomat na zastupitelském úřadě ČR v Bělehradě, posléze na odborech bezpečnostní politiky a jihovýchodní Evropy MZV ČR. V letech 2003-2006 pracoval jako třetí tajemník na stálé delegaci ČR při NATO a zabýval se primárně bezpečnostní agendou Balkánu. Nyní působí na Správě doktrín ve Vyškově, Ředitelství výcviku a doktrín AČR.

09/12/2007