Redakční rada

Nabídka akcí

Lužný Jaroslav

Ing. Jaroslav Lužný, nar. 1951, po absolvování VVŠ TTZ Žilina v roce 1974 prošel jednotlivými řídícími funkcemi v oblasti týlu a logistiky na stupni samostatný prapor až brigáda u letectva a později vzdušných sil. V letech 1983-1986 absolvoval postgraduální studium v oboru vševojskový týl, 1986 až do 1993 postupně zastával funkci velitele samostatného praporu, od roku 2000 pracoval jako učitel na VA v Brně. V současné době zastává funkci odborného asistenta skupiny mírového a válečného doplňování oddělení řízení obrany státu Ústavu operačně taktických studií Univerzity obrany. Zabývá se problematikou logistické podpory uvádění rezortu MO do vyšších stupňů bojové pohotovosti a mobilizačním rozvinováním, operační přípravou státního území a vojenskou dopravou.

09/12/2007