Vobůrka Pavel

Plk. Ing. Pavel Vobůrka, nar. 1957, po absolvování Vojenské akademie v Brně v roce 1983 působil 15 let v Čáslavi jako náčelník opravny automobilní techniky 10. letecké armády, 1996-2000 ředitel dopravního odboru Hlavního úřadu vnitřní správy MO, 2000-2001 mise OSN UNGCI v Iráku, 2002-2003 pozorovatelská mise UNAMSIL v Sierra Leone, 2003-2005 ředitel odboru dopravy Úřadu provozu a služeb MO. V současné době je náčelníkem školicího a vzdělávacího střediska Ministerstva obrany v Komorním Hrádku.

09/12/2007