Redakční rada

Nabídka akcí

Haška Milan

Mjr. Ing. Milan Haška, Ph.D., narozen 1970, absolvoval Vojenskou akademii v Brně, obor vojenské pozemní stavby. Poté nastoupil na funkci náčelníka úseku 2. střediska HSV VÚ 5919 Praha-Ruzyně, dále pak působil ve funkci ekologa svazku u VÚ 1852 Brno. V současné době působí na katedře ženijních technologií Univerzity obrany v Brně. Zabývá se problematikou ochrany životního prostředí a navrhování konstrukcí vojenských staveb.

09/12/2007