Chemišincová Martina

Prap. Bc. Martina Chemišincová, nar. 1985, absolventka všeobecného gymnázia v Mikulově. V roce 2007 absolvovala úspěšně bakalářské studium, studijní modul řízení kvality zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Zajímá se o možnosti využití modelování procesů v prostředí obrany. Analyzuje možnosti využití modelování k efektivní alokaci zdrojů v procesu rekrutace. Úspěšně reprezentovala ve studentské tvůrčí činnosti jak v ČR, tak v zahraničí.

01/09/2007