Redakční rada

Nabídka akcí

Rak Rudolf

Ing. Rudolf Rak (pplk. v.z.), nar. 1957. absolvoval Vojenskou akademii Brno, Fakultu velitelsko-štábní. Byl zaměstnancem Ústavu obranných studií Armády České republiky, příslušníkem pedagogického sboru Vojenské akademie v Brně a pracovníkem sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR. Šest měsíců pracoval v česko-americkém expertním týmu zabývající se modelem řízení obranných zdrojů (DRMM - Defence Resources Management Model), absolvoval kurz řízení obranných zdrojů, organizovaný Naval Postgraduate School (USA). V létě 2007 odešel z rezortu MO.

01/09/2007