Redakční rada

Nabídka akcí

Jiráňová Blanka

Npor. Ing. Blanka Jiráňová, nar. 1978, VVŠ PV Vyškov, ukončeno v r. 2003, v témže roce nastoupila na doktorandské studium v oboru ekonomika obrany státu na Fakultu ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. V letech 2004 až 2006 absolvovala zahraniční stáže na Spolkové akademii vojenské správy a techniky, jež slouží jako školicí středisko pro pracovníky controllingových oddělení v Bw. V současné době pracuje jako asistent na výše jmenované univerzitě a zpracovává dizertační práci na téma „Místo a úloha controllingu v ekonomickém systému řízení zdrojů v Bundeswehru".

01/09/2007