Redakční rada

Nabídka akcí

Rýznar Bedřich

Pplk. doc. Ing. Bedřich Rýznar, CSc., nar. 1958, VVŠ PV ve Vyškově, postgraduální studium na VA v Brně a na Institutu krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Od r. 1989 působí jako vědecko-pedagogický pracovník, v současnosti zastává funkci vedoucího vědeckého pracovníka pověřeného vedením katedry vojenského managementu a taktiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Kromě pedagogické praxe je jeho vědecko-výzkumná práce je zaměřena na rozvoj problematiky přípravy velitelů, štábů a výcviku vojsk, a dále otázek použití vojsk AČR v bojových i nebojových operacích. Mnohokrát byl jmenován členem různých odborných komisí, rad a pracovních týmů pro rozpracování nebo posouzení různých koncepčních materiálů. Je autorem a spoluautorem řady vojenských předpisů, vědeckých prací, učebnic a dalších studijních textů, publikuje v domácích i zahraničních odborných periodikách.

01/09/2007