Redakční rada

Nabídka akcí

Jílková Eva

Ing. Eva Jílková, nar. 1974, v roce 1998 absolvovala vysokoškolské studium na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, jako student civilního studia v oboru obchodní činnost a finanční podnikání. V současné době pracuje jako odborný asistent na katedře ekonomie, Fakulty ekonomiky a managementu UO Brno. Externě studuje doktorský studijní program, kde se zaměřuje na otázky obranné politiky státu jako součásti hospodářské politiky.

01/09/2007