Redakční rada

Nabídka akcí

Vítková Michaela

Ing. Michaela Vítková, nar. 1978, v roce 2006 absolvovala Univerzitu Tomáš Bati (UTB) ve Zlíně na Fakultě managementu a ekonomiky. V současnosti působí na Ústavu bezpečnosti a řízení technologických rizik na Fakultě technologické ve Zlíně. Je studentkou doktorského studia a ve své práci se zaobírá ekonomikou bezpečnosti s důrazem na potravinovou bezpečnost.

01/09/2007