Redakční rada

Nabídka akcí

Mráz Ivan

Plk. Ing. Ivan Mráz, Ph.D., nar. 1959, VVŠ PV Vyškov, od r. 1982 vykonával velitelské a štábní funkce u dělostřeleckých školních jednotek VVŠ PV; 1992-95 asistent a odborný asistent katedry raketového vojska a dělostřelectva na VVŠ PV Vyškov, následně od 1996 vedoucí starší učitel bojového použití dělostřelectva na VAV, 1997-2002 vedoucí starší učitel dělostřeleckých odborností na VSŠ Vyškov, v r. 2001 brigádní štábní kurz na UO Brno, 2002-2003 náčelník oddělení druhů vojsk 1. mechanizované divize v Brně, 2004-2008 vedoucí oddělení přípravy druhů vojsk na 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín. 2009-2010 náčelník odboru kariérové přípravy na Velitelství výcviku-Vojenské akademii. V r. 2009 nasazení v misi KFOR ve funkci JIC velitelství MNTF. Od r. 2010 vedoucí oddělení dělostřelectva-náčelník dělostřelectva odboru pozemních sil sekce rozvoje plánování schopnosti MO. Ve své stávající funkci se zaměřuje na problematiku rozvoje dělostřelectva a minometných jednotek a koncepce palebné podpory.

28/08/2014