Redakční rada

Nabídka akcí

Straka Karel

PhDr. Karel Straka, Ph.D., nar. 1975, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obory kulturně-historická regionalistika a dějepis. Rigorózní řízení a postgraduální doktorandské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Samostatný vědecký pracovník Vojenského historického ústavu Praha. Zabývá se vývojem čs. armády v letech 1918-1939 se zaměřením na činnost vrcholových orgánů obrany státu a vojensko-politickými vztahy se spojenci. Je autorem tří a spoluautorem jedné odborné knižní publikace. Publikuje v odborném tisku a specializovaných sbornících.

28/08/2014